ΤΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ: ΕΝΑ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΒΗΜΑ

Δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουλίου 2018, 20:00Εκτύπωση

Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει τις νομοθετικές προσπάθειες στην Ιρλανδία για την απαγόρευση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων με τους παράνομους εποικισμούς σε εδάφη που θεωρούνται κατεχόμενα κατά το διεθνές δίκαιο, όπως τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Οι οικονομικές δραστηριότητες εντός ή με παράνομους εποικισμούς, όπως η εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών των εποικισμών συμβάλλουν στην οικονομία αυτών των εποικισμών και επομένως στη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την επέκτασή τους. Τα κράτη που προωθούν ή επιτρέπουν αυτές τις δραστηριότητες παρέχουν, τουλάχιστον έμμεσα, αναγνώριση σε μια παράνομη κατάσταση και βοηθούν στη διατήρησή της, επομένως δρουν ενάντια στις διεθνείς υποχρεώσεις τους να μην αναγνωρίζουν ως νόμιμη και να μην βοηθούν μια παράνομη κατάσταση (την εγκαθίδρυση εποικισμών από μια δύναμη κατοχής σε κατεχόμενο έδαφος).

Γι’ αυτό η Διεθνής Αμνηστία καλεί τα κράτη να απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και να απαγορεύσουν σε εταιρίες που εδρεύουν στο έδαφός τους να λειτουργούν σε ισραηλινούς εποικισμούς ή να εμπορεύονται προϊόντα και υπηρεσίες των ισραηλινών εποικισμών.

Το νομοσχέδιο για τον Έλεγχο της Οικονομικής Δραστηριότητας (Κατεχόμενα Εδάφη) του 2018 είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης της Ιρλανδίας με τις διεθνείς τις υποχρεώσεις να μην αναγνωρίζει και να μην βοηθά μια παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο κατάσταση και με την υποχρέωσή της να διασφαλίζει τον σεβασμό των Συμβάσεων της Γενεύης.

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.