Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΚΑΛΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 15 Μαρτίου 2018, 11:30Εκτύπωση

Δημόσια Δήλωση

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υιοθέτησε το αποτέλεσμα της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης για τη Δημοκρατία της Κορέας

Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει την αποδοχή εκ μέρους της Δημοκρατίας της Κορέας των συστάσεων για τη βελτίωση των πρακτικών αστυνόμευσης ώστε να διασφαλιστεί καλύτερα το δικαίωμα στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης.[1] Ενθαρρύνει την Εθνική Αστυνομία της Κορέας να εφαρμόσει ριζικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης και θεσμοθέτησης ενός σαφώς ρυθμιζόμενου πλαισίου για την αστυνόμευση συναθροίσεων και για τη χρήση βίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και πρότυπα, όπως έχει συστήσει η Επιτροπή Μεταρρύθμισης της Αστυνομίας.[2]

Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Κορέας δεν αποδέχθηκε τις συστάσεις να δώσει στους αντιρρησίες συνείδησης την επιλογή να υπηρετούν μια κατάλληλη εναλλακτική πολιτική υπηρεσία, εάν δεν απαλλάσσονται πλήρως από τη στρατιωτική θητεία.[3] Η απόφαση της Δημοκρατίας της Κορέας να αποδεχθεί μόνο μια σύσταση – δηλαδή να εξετάσει το να αφήσει ελεύθερους αντιρρησίες συνείδησης που έχουν φυλακισθεί, και να εξετάσει το να απαλείψει τις σχετικές κατηγορίες από τα ποινικά τους μητρώα – εγείρει ανησυχίες ότι καμία από αυτές τις δεσμεύσεις δεν θα υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.[4]

Είναι επίσης λυπηρό ότι η Δημοκρατία της Κορέας αποφάσισε να μην αποδεχθεί τις πολλές συστάσεις για την επικύρωση του Δεύτερου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που αποβλέπει στην κατάργηση της θανατικής ποινής, την άμεση μετατροπή όλων των θανατικών ποινών σε ποινές φυλάκισης και την επίσπευση της πλήρους κατάργησης της θανατικής ποινής από τη νομοθεσία.[5]

Έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από τότε που εκτελέστηκε θανατική ποινή στη χώρα και είναι καιρός η Δημοκρατία της Κορέας να ακολουθήσει τις 105 χώρες σε όλον τον κόσμο που έχουν καταργήσει νομοθετικά την θανατική ποινή. Τον Μάιο του 2017, ο τότε υποψήφιος πρόεδρος Μουν Τζαε-ιν είχε δεσμευτεί να κινηθεί προς την κατεύθυνση της επικύρωσης του Δεύτερου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποια ενέργεια γι’ αυτό.

Τέλος, η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Κορέας δεν αποδέχθηκε τις πολλές συστάσεις για διεύρυνση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ ατόμων, μεταξύ άλλων, μέσω της υιοθέτησης μιας συνολικής νομοθεσίας ενάντια στις διακρίσεις, και της κατάργησης του Άρθρου 92.6 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που απαγορεύει και τιμωρεί την συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στον στρατό.[6]

Υπόβαθρο

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υιοθέτησε το αποτέλεσμα της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης της Δημοκρατίας της Κορέας στις 15 Μαρτίου 2018 κατά τη διάρκεια της 37ης συνεδρίασής του. Πριν την υιοθέτηση της έκθεσης της αξιολόγησης, η Διεθνής Αμνηστία προέβη σε προφορική δήλωση. Η Διεθνής Αμνηστία συνέβαλε επίσης στην παροχή πληροφόρησης για την αξιολόγηση μέσω του υπομνήματός της για τη χώρα:

https://www.amnesty.org/en/documents/asa25/6500/2017/en/

 

 

[1] Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Republic of Korea, A/HRC/WG.6/28/L.8, 13 November 2017, recommendations 130.38 (Greece), 130.39 (Brazil), 130.41 (Japan), 130.42 (Venezuela).  

[2] Βλ. επίσης: Amnesty International, Freedom of Peaceful Assembly in South Korea and International Human Rights Standards, November 2016 (Index: ASA 25/5099/2016).  

[3] Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Republic of Korea, A/HRC/WG.6/28/L.8, 13 November 2017, recommendations 132.94-132.103 (Germany, Canada, United States of America, Australia, Croatia, France, Mexico, Switzerland, Argentina, Panama).  

[4] Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Republic of Korea, A/HRC/WG.6/28/L.8, 13 November 2017, recommendation 132.106 (Costa Rica).  

[5] Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Republic of Korea, A/HRC/WG.6/28/L.8, 13 November 2017, recommendations 132.4 (Costa Rica, Angola, Sweden, Germany), 132.5 (Mongolia), 132.6 (Togo), 132.7 (Honduras), 132.71 (Norway), 132.72 (Italy), 132.73 (Timor-Leste), 132.74 (Uzbekistan), 132.75 (Liechtenstein), 132.76 (Rwanda), 132.77 (Canada), 132.78 (Colombia), 132.79 (Panama), 132.80 (Slovenia), 132.81 (Switzerland), 132.82 (Mexico), 132.83 (Portugal), 132.84 (Australia), 132.85 (France), 132.86 (Spain), 132.87 (Montenegro), 132.88 (Namibia), 132.89 (Ireland).  

[6] Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Republic of Korea, A/HRC/WG.6/28/L.8, 13 November 2017, recommendations 132.27 (Slovenia), 132.28 (Bangladesh), 132.29 (Spain), 132.31 (Georgia), 132.32 (Albania), 132.33 (Nicaragua), 132.34 (Turkey), 132.35 (State of Palestine), 132.36 (Colombia), 132.37 (Botswana), 132.38 (Australia), 132.39 (Norway), 132.40 (Denmark), 132.43 (France), 132.44 (Brazil), 132.45 (Ireland), 132.57 (Argentina), 132.58 (United Kingdom), 132.59 (Israel), 132.60 (Sweden), 132.62 (Italy), 132.64 (USA), 132.65 (Canada), 132.66 (Costa Rica), 132.67 (Netherlands), 132.68 (Denmark) .  

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.