10 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ «ΓΑΜΟ ΩΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2018, 11:02Εκτύπωση

ΚΟΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ 10 ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι 10 υπογράφουσες οργανώσεις και συλλογικότητες γυναικείων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέστειλαν σήμερα ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητώντας την κατάργηση μίας διάταξης στην εθνική νομοθεσία που επιτρέπει το γάμο ως διακανονισμό για το έγκλημα της «αποπλάνησης ανηλίκου». Οι οργανώσεις πιστεύουν ότι μια τέτοια διάταξη παραβιάζει το δικαίωμα στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την σεξουαλική αυτονομία του θύματος, ενδεχομένως αντιμετωπίζει την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από ενήλικες ως συναινετικό σεξ και αντιβαίνει στα διεθνή πρότυπα.

Υπό το Άρθρο 339, παρ. 3 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, αν ο υπαίτιος και το θύμα που είναι ανήλικο παντρευτούν, «δεν ασκείται ποινική δίωξη και αν τυχόν ασκηθεί κηρύσσεται απαράδεκτη».

Το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα απαιτούν ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας να ορίζονται ως εγκλήματα ενάντια στη σωματική ακεραιότητα και τη σεξουαλική αυτονομία ενός ατόμου και όχι ως εγκλήματα ενάντια στην ηθική, την δημόσια αιδώ, την τιμή ή την οικογένεια και την κοινωνία. Το άρθρο 339, παράγραφος 3, το οποίο επιτρέπει στον δράστη να διαφύγει της δικαιοσύνης μέσω του γάμου με το θύμα, δεν θεραπεύει τη ζημιά που προκαλείται αλλά αντίθετα συσσωρεύει και παραβιάζει περαιτέρω  το δικαίωμα στην σωματική και ψυχική ακεραιότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την σεξουαλική αυτονομία των θυμάτων, με το να διαιωνίζει τη βία και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον τους. 

Όλοι και όλες και ιδίως τα παιδιά χρειάζονται προστασία από τη σεξουαλική βία. Τα κράτη έχουν υποχρέωση να παρέχουν ειδική προστασία στα παιδιά από το σεξουαλικό εξαναγκασμό και τη βία και ταυτόχρονα να αναγνωρίζουν τις αναπτυσσόμενες ικανότητες των παιδιών στην έκφραση της σεξουαλικότητάς τους και να αποφεύγουν να ποινικοποιούν την πραγματικά συναινετική, και που δεν έχει σκοπό την εκμετάλλευση, σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ εφήβων παρόμοιων ηλικιών.

Η διάταξη του «γάμου ως διακανονισμού», όταν το θύμα είναι ανήλικο, είναι ιδιαίτερα προβληματική γιατί πιθανά αντιμετωπίζει την σεξουαλική κακοποίηση, εκμετάλλευση και βία από ενήλικες ενάντια σε παιδιά ως συναινετικό σεξ ενώ τέτοιες πράξεις πρέπει να διερευνώνται δεόντως, να διώκονται και να τιμωρούνται και τα παιδιά που εμπλέκονται να λαμβάνουν κατάλληλη συμβουλευτική, υποστήριξη και συνοδεία.

Μια τέτοια διάταξη επίσης καταστρατηγεί τα διεθνή πρότυπα και τις συστάσεις από τους φορείς εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την ισότητα στο γάμο και την κατάργηση επιβλαβών πρακτικών όπως οι παιδικοί και εξαναγκαστικοί γάμοι.

Η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) απαιτεί τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλείψουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών σε όλα τα θέματα σχετικά με το γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις και να διασφαλίσουν, με βάση την ισότητα ανδρών και γυναικών, το ίδιο δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα σύζυγο και να εισέλθουν σε γάμο μόνο με την ελεύθερη και πλήρη συγκατάθεσή τους. Η Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών θεωρεί ότι η ελάχιστη ηλικία γάμου πρέπει να είναι τα 18 χρόνια και για τους άντρες και για τις γυναίκες.

Επιπλέον, στη κοινή γενική τους πρόταση, η Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και η Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού παρέχουν οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες ο παιδικός γάμος ή γάμος σε πρώιμη ηλικία αφορά την περίπτωση όπου τουλάχιστον ένα από τα δύο άτομα είναι κάτω των 18 ετών καθώς και ότι ο γάμος σε νεαρή ηλικία θεωρείται εξαναγκαστικός γάμος όταν το ένα ή και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν εκφράσει την πλήρη, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή τους.

Σύμφωνα με τις δύο Επιτροπές, ο γάμος σε νεαρή ηλικία μπορεί να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται από δικαστή και βασίζονται σε  νόμιμους εξαιρετικούς λόγους ορισμένους από το νόμο και στοιχεία που αφορούν την ωριμότητα και τις αναπτυσσόμενες ικανότητες του παιδιού να πάρει αποφάσεις που θα επηρεάσουν τη ζωή του χωρίς να υποκύπτουν σε παραδόσεις και κουλτούρες.

Οι δύο Επιτροπές έχουν επίσης παροτρύνει τις κυβερνήσεις να απαγορεύσουν ρητά, δια νόμου και με τις δέουσες κυρώσεις ή να ποινικοποιήσουν αυτές τις επιβλαβείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών ή εξαναγκαστικών γάμων, και να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία. Επίσης, έχουν καλέσει τα κράτη να παράσχουν υποστήριξη και θεραπεία στα θύματα και να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τέτοιες πρακτικές. Η Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών έχει επίσης καλέσει την Ελλάδα να ενδυναμώσει τις προσπάθειες όσον αφορά την απαγόρευση παιδικών ή εξαναγκαστικών γάμων  και να διερευνήσει αποτελεσματικά, να διώξει ποινικά και να τιμωρήσει τους ενόχους.

Οι 10 οργανώσεις καλωσορίζουν θερμά την πολυαναμενόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την επικύρωση της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η πιο εξελιγμένη διεθνής συνθήκη για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο μπορεί να καταπολεμηθεί η έμφυλη βία, βασισμένο σε μια εκ βάθους ανάλυση  των προκλήσεων και των καλών πρακτικών, τις οποίες αναφέρει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Οι οργανώσεις παροτρύνουν τον Υπουργό να αδράξει αυτήν την ευκαιρία η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση της προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών από την έμφυλη βία στην Ελλάδα και να καταργήσει την παρωχημένη αυτή διάταξη η οποία αντίκειται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα των γυναικών.

Οι οργανώσεις

Διεθνής Αμνηστία

ΔΙΟΤΙΜΑ

Ελληνική  Αντιπροσωπεία  του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (ΕΔκΒ)

Καμία Ανοχή

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ)

Μέλισσα: Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα

Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών  της Αφρικής

Το Μωβ

ΧΕΝ Ελλάδος

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.