ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2016, 20:16Εκτύπωση

Η Διεθνής Αμνηστία χαιρετίζει την αναγνώριση των ομόφυλων σχέσεων από την Ελλάδα, αλλά εκφράζει τη λύπη της για την ανεπαρκή αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Δημόσια Δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2016. 

Το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υιοθετεί τα συμπεράσματα για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Οικουμενικού Περιοδικού Ελέγχου.

Η Διεθνής Αμνηστία χαιρετίζει την αποδοχή από την Ελλάδα των συστάσεων σχετικά α. με την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών άτυπης μετανάστευσης κατά τρόπο σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές προσφυγικό δίκαιο[1], β. τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής προσφύγων και μεταναστών[2] και γ. την απαγόρευση της κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων[3].

Η οργάνωση σημείωσε με λύπη, ωστόσο, ότι η τρέχουσα αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές προσφυγικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης. Η Διεθνής Αμνηστία ζητά από την Ελλάδα να απέχει από οποιαδήποτε επιστροφή αιτούντων άσυλο στην Τουρκία κατ’ εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει τεκμηριώσει άθλιες συνθήκες σε καταυλισμούς και κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων στα νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών βίας και έλλειψης ασφάλειας. Η οργάνωση καλεί τις ελληνικές αρχές να παράσχουν επειγόντως στους αιτούντες άσυλο κατάλληλη διαμονή, με την υποστήριξη της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών λύσεων στους καταυλισμούς. Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να εγγυηθεί την ασφάλεια και την προστασία των αιτούντων άσυλο στους καταυλισμούς και σε άλλους χώρους, καθώς και την αποτελεσματική πρόσβαση των τελευταίων στη δικαιοσύνη.

Η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει με ικανοποίηση την υποστήριξη από την Ελλάδα μιας σύστασης για την πλήρη αναγνώριση των ομόφυλων σχέσεων και την παιδοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Η Διεθνής Αμνηστία ζητά από την Ελλάδα να υιοθετήσει και εφαρμόσει τάχιστα αυτές τις μεταρρυθμίσεις, καθώς και να προβεί στη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει τη λύπη της διότι η Ελλάδα απέρριψε συστάσεις για τη θέσπιση εναλλακτικής στη στρατιωτική υπηρεσία που να μην είναι τιμωρητική και να μην επιφέρει διακρίσεις. Όπως επίσης συστάσεις σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αντιρρησίες συνείδησης δεν θα αντιμετωπίζουν παρενοχλήσεις και ποινικές διώξεις. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί την Ελλάδα να θέσει τέρμα στην πρακτική των συλλήψεων, των διώξεων, της επιβολής προστίμων και της φυλάκισης εις βάρος των αντιρρησιών συνείδησης επειδή αρνούνται να υπηρετήσουν στο στρατό ή να υπηρετήσουν εναλλακτική υπηρεσία που είναι τιμωρητική ή παραβιάζει την αρχή της μη διάκρισης.

Υπόβαθρο

Το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ υιοθέτησε τα συμπεράσματα για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Οικουμενικού Περιοδικού Ελέγχου στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 κατά τη διάρκεια της 33ης συνόδου του. Πριν την υιοθέτηση της έκθεσης ελέγχου η Διεθνής Αμνηστία εκφώνησε την παραπάνω προφορική δήλωση. Η Διεθνής Αμνηστία συνέβαλε επίσης στο πληροφοριακό υλικό στο οποίο βασίστηκε ο έλεγχος της Ελλάδας:

https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/3538/2016/en/

 

[1] Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Έκθεση της Ομάδας Εργασίας του Οικουμενικού Περιοδικού Ελέγχου – Ελλάδα, A/HRC/33/7, 8 Ιουλίου 2016, σύσταση 134.132 (Καναδάς).

[2] A/HRC/33/7, συστάσεις 134.131 (Νορβηγία), 134.139 (Ιρλανδία), 134.142 (Καναδάς), 134.144 (Κόστα Ρίκα).

[3] Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Έκθεση της Ομάδας Εργασίας του Οικουμενικού Περιοδικού Ελέγχου – Ελλάδα (Addendum), A/HRC/33/7/Add. 1, 2 Σεπτεμβρίου 2016, συστάσεις 136.26 (Βέλγιο).

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.