ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στις 13 Μαΐου 2016, 17:08Εκτύπωση

Η Ιρλανδία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν τις συστάσεις που έγιναν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Περιοδικής Αξιολόγησης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ιδιαίτερα αναφορικά με τη σκληρή νομοθεσία της χώρας για τις αμβλώσεις, δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία.

Δεκαοκτώ κράτη συνέστησαν στην Ιρλανδία να επεκτείνει την πρόσβαση στην άμβλωση, να την αποποινικοποιήσει, να παρέχει στις γυναίκες και τα κορίτσια ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που αφορούν στις αμβλώσεις και να τροποποιήσει το Σύνταγμά της ώστε να επιτρέπει τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Τα παραπάνω συγκρίνονται με τις έξι συστάσεις σχετικά με τις αμβλώσεις που έγιναν στην πρώτη αξιολόγηση της χώρας το 2011. Από τις 19 συστάσεις που αφορούσαν στις αμβλώσεις μόλις μία έγινε αποδεκτή: η σύσταση της Ελβετίας αναφορικά με τη συμμετοχή της Ιρλανδίας σε διαβουλεύσεις με φορείς, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, για να εξεταστεί εάν μπορεί να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα της χώρας και να διευρυνθεί το νομικό πλαίσιο για τις αμβλώσεις. Οι υπόλοιπες 17 αναβλήθηκαν για περαιτέρω αξιολόγηση. 

«Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις τόσους πολλούς από τους ομότιμούς της να καλούν την Ιρλανδία να μεταρρυθμίσει την απάνθρωπη νομοθεσία της για τις αμβλώσεις. Ενώ μόλις μία σύσταση σχετικά με την άμβλωση έγινε αποδεκτή από την Ιρλανδία, παροτρύνουμε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί θετικά και στις υπόλοιπες τον Σεπτέμβριο. Υπάγεται στις αρμοδιότητες της κυβέρνησης να δεσμευτεί απέναντι στους Ιρλανδούς πολίτες ως προς τη διεξαγωγή συνταγματικού δημοψηφίσματος» δήλωσε ο  Colm O’Gorman, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ιρλανδία. 

Η Ιρλανδία διαθέτει μία από τις πιο περιοριστικές νομοθεσίες για τις αμβλώσεις στον κόσμο. Η πρόσβαση στην άμβλωση είναι νόμιμη μόνο σε περιπτώσεις που απειλείται η ζωή μιας γυναίκας, διαφορετικά η πιθανή ποινή φυλάκισης φτάνει τα 14 έτη και αφορά τόσο στις γυναίκες που κάνουν άμβλωση όσο και στους ειδικούς υγείας που υποβοηθούν σε αμβλώσεις.

Colm O’Gorman, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ιρλανδία

«Χαιρετίζουμε την αποδοχή, εκ μέρους της Ιρλανδίας, της σύστασης της Ελβετίας που την προτρέπει να συνεργαστεί με κάποιους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την πιθανή αναθεώρηση του Συντάγματος και της νομοθεσίας περί αμβλώσεως. Το Σύνταγμά μας δεν αποτελεί δικαιολογία για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιβάλλονται καθημερινά στις γυναίκες και τα κορίτσια. Το πρόγραμμα, σχετικά με τη δέσμευση της κυβέρνησης να αναθέσει την Όγδοη Τροποποίηση σε μια Συνέλευση Πολιτών, αποτελεί ένα δυνητικά ευπρόσδεκτο βήμα, στην περίπτωση μόνο που συνιστά μια ουσιαστική και άμεση διαδικασία η οποία θα περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών ως πυρήνα αναφοράς», συμπλήρωσε ο Colm O’Gorman, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ιρλανδία.

«Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Διεθνούς Αμνηστίας/ Red C το 87% των ανθρώπων επιθυμούν διευρυμένη πρόσβαση στην άμβλωση. Η Ιρλανδική κυβέρνηση θα πρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει να γυρίζει την πλάτη στις γυναίκες και τα κορίτσια στην Ιρλανδία, ούτε στους πολίτες της χώρας που ζητούν σαρωτική αλλαγή».

Η Διεθνής Αμνηστία επίσης χαιρετίζει τη άμεση αποδοχή της Ιρλανδίας των 152  εκ των 262 συστάσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης των συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις οποίες έχει υπογράψει. 

«Αυτές οι συνθήκες περιλαμβάνουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και το Συμβούλιο της Σύμβασης για τη Βία κατά των Γυναικών. Έαν επικυρωθούν και εφαρμοστούν αυτές οι συνθήκες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση πολλών ανθρώπων στην Ιρλανδία. Είναι πολύ λυπηρό ότι η Ιρλανδία δεν έχει θεσπίσει τη νομοθεσία που είναι απαραίτητη για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης σχετικά με την Προστασία Όλων των Προσώπων από τη Βίαιη Εξαφάνιση, παρότι η Σύμβαση είχε υπογραφεί το 2007. Ελπίζουμε ότι η αποδοχή των συστάσεων από την Ιρλανδία σχετικά με την επικύρωση της συγκεκριμένης συνθήκης θα οδηγήσει στην ανάληψη ουσιαστικής δράσης,» δήλωσε ο  Colm O’Gorman. ​

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.