ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 4 Μαρτίου 2016, 17:24Εκτύπωση

Σε ακόμα μία έκτακτη συνάντηση με την Τουρκία, οι Aρχηγοί των Κρατών-Mελών της ΕΕ θα προσπαθήσουν να πιέσουν για ολική και ταχεία εκτέλεση του σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας, το οποίο στοχεύει στην αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ. Η Διεθνής Αμνηστία είναι ιδιαίτερα ανήσυχη σχετικά με το γεγονός ότι η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Στις 7 Μαρτίου 2016, σε ακόμα μία έκτακτη συνάντηση με την Τουρκία, οι Aρχηγοί των Κρατών-Mελών της ΕΕ θα προσπαθήσουν να πιέσουν για ολική και ταχεία εκτέλεση του σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας, το οποίο στοχεύει στην αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ. Η Διεθνής Αμνηστία είναι ιδιαίτερα ανήσυχη σχετικά με το γεγονός ότι η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η πλειοψηφία (88%) των εισερχομένων στην ΕΕ μέσω θαλάσσης συνεχίζουν να κατάγονται από τις πρώτες 10 χώρες προέλευσης προσφύγων και επομένως είναι πολύ πιθανό να είναι άνθρωποι που έχουν άμεση ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη-μέλη να κάνουν χρήση της της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρα» είναι λανθασμένη και επικίνδυνη. Εάν η εν λόγω έννοια ισχύσει για την Τουρκία, αυτόματα η ευθύνη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες θα μετατεθεί στην Τουρκία, μια χώρα που ήδη φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο, 3 εκατομμύρια ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι Σύριοι πρόσφυγες. Επίσης, η Τουρκία δεν πληροί ούτε τα νομικά κριτήρια της ΕΕ ώστε να είναι «ασφαλής τρίτη χώρα» καθώς οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς ούτε η προστασία αποτελεσματική. Για παράδειγμα, η Τουρκία δεν διαθέτει ένα σύστημα ασύλου που να λειτουργεί ολοκληρωμένα. Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή του όρου «ασφαλής τρίτη χώρα» για την Τουρκία θα μπορούσε επίσης να καταλήξει στη διαδοχική επαναπροώθηση ατόμων στην χώρα καταγωγής τους. Ανησυχούμε επίσης για την πιθανή εφαρμογή του «όρου του υπηκόου τρίτης χώρας» στη συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας, καθώς είναι πιθανό να αφήσει τους μετανάστες αποκλεισμένους στην Τουρκία, οξύνοντας την έκθεσή τους στην κακομεταχείριση και στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγράψει έναν σημαντικό αριθμό παράνομων κρατήσεων και απελάσεων προσφύγων και αιτούντων άσυλο από την Τουρκία, από τότε που το Σχέδιο Δράσης ΕΕ-Τουρκίας συμφωνήθηκε ad referenda στα μέσα Οκτωβρίου 2015. Παραμένουμε ανήσυχοι καθώς συνεχίζονται οι αναφορές για παράνομες κρατήσεις και απελάσεις. Η πίεση που ασκείται στην Τουρκία για να δρα ως αποτελεσματικός «φύλακας των πυλών της Ευρώπης», χωρίς βασικές συνθήκες που εξασφαλίζουν και εγγυώνται σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων- άσυλο, θέτει την ΕΕ σε κίνδυνο να λειτουργεί ως συνεργός σε σημαντικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κλιμακούμενη κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικά μέσα στο πλαίσιο της αυξημένης βίας στα νότιο-ανατολικά, θέτει επίσης σε κίνδυνο τους πρόσφυγες στην Τουρκία και θα μπορούσε να προκαλέσει μία ροή Τούρκων υπηκόων που θα αναζητήσουν άσυλο στην ΕΕ. Η κρίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παρούσα αστάθεια στην Τουρκία δε θα πρέπει να αγνοούνται με σκοπό την εξασφάλιση της συνεργασίας της Τουρκίας στην αναχαίτιση των ροών των προσφύγων, των αιτούντων-άσυλο και των μεταναστών προς την Ευρώπη.

Καλωσορίζουμε την ανακοίνωση ενός οργάνου έκτακτης υποστήριξης για να αντιμετωπίσει άμεσα τις ανθρωπιστικές ανάγκες των προσφύγων, των αιτούντων-άσυλο και των μεταναστών που βρίσκονται στην ΕΕ. Αυτό το βήμα θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό και εφόσον συμφωνηθεί επειγόντως, θα μπορούσε να επιφέρει μία απαραίτητη ανακούφιση στην κατάσταση της Ελλάδας, όπου αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες υποφέρουν υπό άθλιες συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΕ θα πρέπει να δουλέψει συλλογικά για μία ευρύτερη λύση στην παγκόσμια προσφυγική κρίση, βασισμένη σε γνήσια αλληλεγγύη τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση με τις χώρες εκτός Ευρώπης. Αυτό στηρίζεται στην επιτάχυνση των μέτρων μετεγκατάστασης, στη σημαντική αύξηση των θέσεων επανεγκατάστασης και στην παροχή άλλων ασφαλών οδών στους πρόσφυγες που θέλουν να φτάσουν στην ΕΕ.  

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τους ηγέτες της ΕΕ :

  • Σύμφωνα με τη γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αντιμετωπίσουν επειγόντως την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του διαλόγου με την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου του διαλόγου για το μεταναστευτικό
  • Να απέχουν από την υιοθέτηση μέτρων μετάθεσης- ευθυνών, όπως της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας»
  • Ως ζήτημα επείγουσας ανάγκης, να προβούν σε άμεσες και συγκεκριμένες δράσεις για την αύξηση των θέσεων μετεγκατάστασης και να παράσχουν άλλες νόμιμες οδούς για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες-άσυλο στη γειτονική περιοχή της Συρίας για να φτάνουν στην Ευρώπη, χωρίς να θέσουν σαν όρο οποιοδήποτε ανθρωπιστικό σχέδιο εισόδου ή μετεγκατάστασης για τη δέσμευση της Τουρκίας και τη συνεργασία της στο να δέχεται πίσω παράτυπους μετανάστες ή όσους παράτυπα αναχωρούν για την Ελλάδα. 
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.