ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου 2010, 06:13Εκτύπωση

Θανατική Ποινή: Ετήσια Στατιστικά Στοιχεία

Η Διεθνής Αμνηστία παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τη χρήση της θανατικής ποινής και κάνει εκστρατείες για την τελική κατάργησή της για περισσότερες από 3 δεκαετίες.Το 1977, μόνο 16 χώρες είχαν καταργήσει την θανατική ποινή για όλα τα εκλήματα. Από τον Δεκέμβριο του 2008 αυτός ο αριθμός έφτασε τα 92 κράτη και πάνω από τα 2/3 των κρατών παγκοσμίως έχουν καταργήσει την θανατική ποινή με νόμο ή στην πράξη.


Από τις 58 χώρες που διατηρούν την θανατική ποινή, μόνο οι 25 πραγματοποίησαν εκτελέσεις μέσα στο 2008 (αριθμός εκτελεσθέντων 2.390 τουλάχιστον). 93% των γνωστών εκτελέσεων πραγματοποιήθηκε σε 5 χώρες: Κίνα, Ιράν, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και ΗΠΑ. Γι'αυτό και οι συγκεκριμένες χώρες αποτελούν την μεγαλύτερη πρόκληση για την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής.