Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Δημοσιεύθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2012, 12:00Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
17 Οκτωβρίου 2012
Η πρόοδος της κυπριακής προεδρίας της Ε.Ε. αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

(Βρυξέλες, 17 Οκτωβρίου 2012) Πριν την έναρξη της εξάμηνης κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Διεθνής Αμνηστία είχε εκδώσει συστάσεις για την καλύτερη προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα μέσα της προεδρικής θητείας, η οργάνωση εξέδωσε τις παρατηρήσεις της σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

«Η Κύπρος έχει πετύχει κάποιους σημαντικούς στόχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, οι διαπραγματεύσεις για το πακέτο ασύλου, αλλά και η βοήθεια στο συντονισμό των θέσεων των χωρών της Ε.Ε. στις διαβουλεύσεις των Ηνωμένων Εθνών για τη Συνθήκη Εμπορίου Όπλων. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το στρατηγικό πλαίσιο του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (IHL) έχει ενταχθεί στη θεματολογία της Ομάδας Εργασίας για το Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο (COJUR)», δήλωσε ο Nicolas Beger, Διευθυντής του Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας για τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.

«Έχουν υπάρξει, όμως, και χαμένες ευκαιρίες. Στο πακέτο για το άσυλο, η κράτηση ανηλίκων δεν έχει καταργηθεί σύμφωνα με την Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής. Εκφράζουμε ακόμη την ανησυχία μας για το γεγονός ότι δεν έχει αναληφθεί καμία απολύτως δράση για τις οκτώ επιλεγμένες περιπτώσεις ανθρώπων που απειλούνται.»

Η Διεθνής Αμνηστία έχει καλέσει την προεδρία να επιδείξει μεγαλύτερη πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα:

  • Να διασφαλίσει τη διαβούλευση με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με την προσχώρηση της Ε.Ε. στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτή η διαδικασία πρέπει να ενισχύσει και να προωθήσει τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.
  • Να υποστηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή της προσφάτως υιοθετημένης οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων, η οποία είναι κρίσιμη για το μέλλον της οδηγίας.
  • Να επιμείνει στις δεσμεύσεις της και να εξασφαλίσει πως τα συμπεράσματα του επερχόμενου Συμβουλίου για τη βία κατά των γυναικών θα αναφέρονται ρητά στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και πως θα έχουν συνταχθεί σε στενή διαβούλευση με την Κοινωνία των Πολιτών.
  • Να υπογράψει και να επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και  καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.