ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΕΞΩΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου 2012, 14:37Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


20 Μαρτίου 2012


Οικογένειες του Βελιγραδίου υπό την απειλή έξωσης
(Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2012) Περίπου 1.500 άνθρωποι στο Belvil, έναν άτυπο οικισμό στο Βελιγράδι,  ανά πάσα στιγμή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εξαναγκαστικής έξωσης από τα σπίτια τους  , η οποία αναμένεται να ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα. Δεν τους έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επανεγκατάστασής τους και πολλοί από αυτούς είναι πιθανό να μείνουν άστεγοι. Οι εξώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κατασκευής μιας οδού πρόσβασης στη νέα γέφυρα του Ποταμού Sava, ένα σχέδιο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), που δραστηριοποιείται εκ μέρους των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η ΕΤΕ πρέπει να υπενθυμίσει στις σερβικές αρχές τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όσες προκύπτουν από τη συμφωνία του σχεδίου με την ΕΤΕ», δήλωσε ο Nicolas Beger, Διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεσμών της Διεθνούς Αμνηστίας. «Καλούμε την ΕΤΕ να ζητήσει αμέσως από τις αρχές της Σερβίας να σταματήσουν της διαδικασίες εξώσεων. Η ΕΤΕ πρέπει να καταστήσει σαφές ότι, ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εξασφαλίσει ότι η χρηματοδότησή της δεν συνδέεται ή δεν χρησιμοποιείται ως κάλυψη για τυχόν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.»

Στις 15 Μαρτίου, η πόλη του Βελιγραδίου ανακοίνωσε ότι όλοι οι κάτοικοι του Belvil θα εκδιώκονταν σύντομα. Μια μέρα αργότερα, αρκετοί κάτοικοι του Belvil έλαβαν ειδοποίηση ότι οι αρχές προγραμμάτιζαν να τους εκδιώξουν ανά πάσα στιγμή, από τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου. Αυτό ακολουθεί μια περίοδο περίπου δυο ετών κατά την οποία οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κάτοικοι που ζούσαν στην πορεία της κατασκευής του προγραμματισμένου δρόμου πρόσβασης οργάνωσαν εκστρατεία εναντίον των προγραμματισμένων εξαναγκαστικών εξώσεων και απαιτούσαν από τις αρχές της πόλης να ακολουθήσουν τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με αυτά, πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και οι άνθρωποι που εκδιώκονται δεν πρέπει να διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν άστεγοι.

Τον Απρίλιο του 2011, σε μια συνάντηση με τους κατοίκους του Belvil που ζουν στο δρόμο πρόσβασης, και την οποία παρακολούθησε εκπρόσωπος της ΕΤΕ, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες σχέδια προκατασκευασμένων σπιτιών στα οποία τους υποσχέθηκαν ότι θα μετακόμιζαν. Τους είπαν επίσης ότι η πόλη θα εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης επανεγκατάστασης προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τότε, οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει πληροφορίες από την πόλη σχετικά με το πώς θα πραγματοποιηθεί η επανεγκατάστασή τους.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι εξώσεις πρέπει να είναι μόνο η έσχατη λύση. Οι αρχές πρέπει να παρέχουν επαρκή προειδοποίηση, αποζημίωση και ένδικα βοηθήματα σε όσους πλήττονται, καθώς και επαρκή εναλλακτική στέγη σε όλους όσους δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους», δήλωσε ο Beger. «Εφόσον αυτό δεν έχει συμβεί, καλούμε τις σερβικές αρχές να σταματήσουν αμέσως τις εξώσεις και να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα, ξεκινώντας με πραγματικές διαβουλεύσεις με τις κοινότητες που πλήττονται.»

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.