ΡΟΜΑ

Δημοσιεύθηκε στις 14 Απριλίου 2010, 09:59Εκτύπωση

Φυλλάδιο για τις εξαναγκαστικές εξώσεις των Ρομά στην Ευρώπη

Μια από τις μεγαλύτερες μειονότητες στην Ευρώπη, οι Ρομά εξακολουθούν να υφίστανται συστηματικά διακρίσεις και να είναι από τις πιο αποκλεισμένες ομάδες στην ήπειρο. Τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, οι Ρομά αντιμετωπίζουν ακόμα σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την εργασία. Εκατομμύρια Ρομά  ζουν σε πρόχειρους οικισμούς χωρίς ή με ανεπαρκή αποχέτευση, με υψηλά επίπεδα ανεργίας και περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει τεκμηριώσει πώς η περιθωριοποίηση των Ρομά διαιωνίζεται με το διαχωρισμό τους στα εκπαιδευτικά συστήματα μερικών κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπου τα παιδιά Ρομά κατατάσσονται συστηματικά σε ειδικά σχολεία με κακές εγκαταστάσεις και εξαιρετικά απλοποιημένη διδακτική ύλη σε σχέση με τα συχνά διπλανά σχολεία που πηγαίνουν οι υπόλοιποι, μη Ρομά κάτοικοι.

Σε ολόκληρη την περιοχή, οι κοινότητες των Ρομά συχνά στερούνται την ίση πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση. Πολλοί στερούνται την ασφάλεια της μονιμότητας, όντας ευάλωτοι σε αναγκαστικές εξώσεις και άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στη Δυτική Ευρώπη, τα εμπόδια για την απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων για την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, η αποτυχία  αποδοχής των νομαδικών τρόπων ζωής και η μειωμένη ζήτηση για παραδοσιακές δεξιότητες και επαγγέλματα έχουν οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο φτώχειας και αποκλεισμού για πολλούς Ρομά και ταξιδιώτες.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι Ρομά εκπροσωπούνται ελάχιστα σε πολιτικές και διοικητικές δομές και αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην ένταξή τους στην κυρίαρχη κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα την ξεχωριστή πολιτισμική τους ταυτότητα. Οι Ρομά τοποθετούνται στο περιθώριο του περιθωρίου: η αντιμετώπισή τους είναι μια σοβαρή προσβολή για μια ήπειρο που θεωρεί τον εαυτό της ένα παραδοσιακό στήριγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο.

Η δουλειά της Διεθνούς Αμνηστίας για τα δικαιώματα των Ρομά αποτελεί επίσης μέρος της παγκόσμιας εκστρατείας «Απαιτούμε Αξιοπρέπεια», με επίκεντρο τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι αιτία και επακόλουθο της φτώχειας.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.