Η ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 24 Αυγούστου 2010, 09:58Εκτύπωση

Φυλλάδιο

Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν παρέχει ίση προστασία από διακρίσεις σε όλους τους τομείς. Ενώ οι διακρίσεις λόγω φύλου και εθνικής καταγωγής απαγορεύονται στους περισσότερους τομείς, οι διακρίσεις για λόγους όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ή η αναπηρία, απαγορεύονται μόνο στον τομέα της απασχόλησης. Ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απαγορεύσει τις διακρίσεις για όλους τους λόγους και σε όλους τους τομείς, αλλά αυτό δεν ισχύει ακόμη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Κατά συνέπεια, εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στερούνται προστασίας από διακρίσεις σε διάφορους βασικούς τομείς της ζωής τους όπως είναι η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, η στέγαση, η εκπαίδευση και η κοινωνική προστασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την υιοθέτηση μιας Οδηγίας που θα συμπληρώνει αυτά τα κενά. Ωστόσο, αυτή η πρωτοβουλία αντιμετωπίζει σήμερα την αντίθεση ορισμένων χωρών της ΕΕ, με τη Γερμανία στην πρώτη γραμμή. Στην περίπτωση που δεν αλλάξουν στάση, υπάρχει ο κίνδυνος η προτεινόμενη οδηγία είτε να αποδυναμωθεί, είτε να απορριφθεί πλήρως. Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει την ανησυχία της στο να εξασφαλιστεί ότι η Οδηγία που θα υιοθετηθεί θα παραμένει πιστή στην αρχική πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό περιλαμβάνει:

•           Εξασφάλιση ίσης προστασίας κατά των διακρίσεων σε όλους τους τομείς

•           Καμία πρόσθετη εξαίρεση όσον αφορά τον ορισμό των διακρίσεων, το επίπεδο προστασίας που παρέχει η Οδηγία και τους τομείς που καλύπτει.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει επιδοθεί σε εντατική υποστηρικτική δουλειά σχετικά με την Οδηγία μετά τη δημοσίευση της αρχικής πρότασης, τον Ιούλιο του 2008. Στις αρχές του 2010, η Διεθνής Αμνηστία ξεκίνησε μια εκστρατεία για τη στήριξη της Οδηγίας, καλώντας τη Γερμανία να σταματήσει να αντιτίθεται στην υιοθέτηση της. Πάνω από 50.000 υπογραφές συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν για τη υποστήριξη αυτής της Οδηγίας στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας. Περαιτέρω δράσεις σχεδιάζονται για τους επόμενους μήνες.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.