ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου 2010, 14:10Εκτύπωση

Η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει ακόμα υπογράψει τη Σύμβαση για τα όπλα διασποράς. Παρευρέθηκε στις διεθνείς συναντήσεις της διαδικασίας του Όσλο στη Λίμα τον Μάιο του 2007, στη Βιέννη το Δεκέμβρη του 2007 και ήταν παρατηρητής στις διαπραγματεύσεις για τη Σύμβαση στο Δουβλίνο τον Μάιο του 2008 και στη διάσκεψη για την υπογραφή στο Όσλο, τον Δεκέμβρη του 2008. Παρακολούθησε επίσης την περιφερειακή διάσκεψη στη Σόφια στη Βουλγαρία, το Σεπτέμβριο του 2008. Δεν διατύπωσε όμως δηλώσεις σε οποιαδήποτε από αυτές τις συνεδριάσεις.

Η Ελλάδα δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση της πολιτικής της για τα όπλα διασποράς. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασηςν τον Σεπτέμβριο του 2008, με αντιπροσώπους του Συνασπισμού για τα Όπλα Διασποράς στη Νέα Υόρκη, ένας αξιωματούχος ανέφερε πως είναι ήταν εξαιρετικά απίθανο η Ελλάδα να υπογράψει τη Σύμβαση στο Όσλο, λόγω θεμάτων εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της ανάγκης χρήσης όπλων διασποράς για την εθνική άμυνα, ανησυχιών σχετικά με την προθεσμία της καταστροφής των αποθεμάτων, καθώς και τα έξοδα της καταστροφής, και το γεγονός ότι και άλλοι στην περιοχή δεν ήταν έτοιμοι να υπογράψουν. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ελλάδα προτίμησε να δει πώς θα διαδραματιστούν οι συζητήσεις της Σύμβασης για τα Συμβατικά Όπλα (ΣΣΟ) και σημείωσε ότι η νέα πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών που βασίζεται στην κατάργηση των βομβών διασποράς, το 2018 θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης της Ελλάδας σε μεγάλο βαθμό.

Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για τα Συμβατικά Όπλα, αλλά δεν έχει ακόμα επικυρώσει το Πρωτόκολλο V για τα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου. Δεν αποτέλεσε ηχηρό συμμετέχοντα στις συζητήσεις σχετικά με τα όπλα διασποράς στην ΣΣΟ κατά τα τελευταία έτη.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ δήλωσε προεκλογικά (Σεπτέμβριος 2009) στο ερωτηματολόγιο της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με τα όπλα διασποράς:

“Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: είμαστε κατά των όπλων διασποράς. Σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες που υπογράφει η Ελλάδα δεσμεύουν την πολιτική της ηγεσία. Επίσης, το στρατηγικό δόγμα ισχυρής αποτροπής δεν απαιτεί την διατήρηση όπλων διασποράς.”

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.