ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου 2010, 14:04Εκτύπωση

Επιχείρημα: Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Σύμβαση για τα Όπλα Διασποράς συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια, επειδή οι γειτονικές χώρες δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη.

Αντεπιχειρήματα:

 • Η στρατιωτική χρησιμότητα των όπλων διασποράς είναι περιορισμένη στις σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις. Τα όπλα έχουν σχεδιαστεί για επιχειρήσεις της εποχής του Ψυχρού Πολέμου με τις μεγάλες συνθέσεις των αρμάτων ή των στρατευμάτων. Σήμερα, οι μάχες συχνά πραγματοποιούνται σε αστικά περιβάλλοντα, όπου η ανθρωπιστική βλάβη των όπλων διασποράς αυξάνεται.
 • Η χρήση όπλων διασποράς είναι συχνά αντιπαραγωγική για τους σύγχρονους στρατούς. Αντίκειται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και θέτει σε κίνδυνο συμμαχικά στρατεύματα και πολίτες. Η συνέχιση της χρήσης των όπλων θα αυξήσει την πολιτική εχθρότητα απέναντι στους χρήστες.
 • Πολλά όπλα διασποράς φτάνουν ήδη στο τέλος της διάρκειας ζωής τους και σύντομα δε θα είναι ασφαλή για χρήση. Εναλλακτικές λύσεις αντί των όπλων διασποράς υπάρχουν, όπως η στενή αεροπορική υποστήριξη και τα κατευθυνόμενα όπλα ακριβείας.
 • Τα όπλα διασποράς είναι ανεπαρκή αμυντικά όπλα. Δεν έχει νόημα να χρησιμοποιούνται στο έδαφος της ίδιας της χώρας, διότι ο μεγάλος αριθμός κατάλοιπων που αφήνουν πίσω τους θέτουν σε κίνδυνο αμάχους.
 • Η χρήση των στιγματισμένων αυτών όπλων θα προκαλέσει τη διεθνή κατακραυγή, η οποία είναι αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα ενός κράτους. Το πολιτικό κόστος από τη χρήση όπλων διασποράς θα είναι υψηλό.
 • Με την ένταξη στη Σύμβαση, ένα κράτος θα αυξήσει το στιγματισμό των όπλων διασποράς. Οι εχθροί ενός συμβαλλόμενου κράτους θα αντιμετωπίσουν δυσκολία στη χρήση όπλων διασποράς εναντίον του συμβαλλόμενου κράτους, διότι το τελευταίο έχει το ηθικό πλεονέκτημα.
 • To επιχείρημα επίσης καταρρίπτεται από το γεγονός ότι η Κύπρος έχει υπογράψει την Σύμβαση

Επιχείρημα: Τα κράτη πρέπει να επιδιώκουν ένα πρωτόκολλο πυρομαχικών διασποράς στη Σύμβαση για τα Συμβατικά Όπλα (ΣΣΟ), γιατί είναι πιο πιθανό να έχουν υποστήριξη από ορισμένους βασικούς χρήστες και αποθεματικές χώρες.

Αντεπιχειρήματα:

 • Ένα πρωτόκολλο θα δράσει αντίθετα από τους στόχους της Σύμβασης για τα Όπλα Διασποράς. Θα αποτελούσε μια αδύναμη εναλλακτική που θα ρύθμιζε αντί να απαγόρευε τα όπλα. Η ύπαρξη ενός πιο αδύναμου οργάνου θα μείωνε το στίγμα που έχει δημιουργηθεί από την κατανοητή απαγόρευση της Σύμβασης.
 • Η ύπαρξη ενός δεύτερου οργάνου για τα όπλα διασποράς θα έδινε στα κράτη μια δικαιολογία να μην υπογράφουν την ισχυρότερη Σύμβαση. Θα μπορούσαν να επιχειρηματολογήσουν ότι έχουν αντιμετωπίσει επαρκώς το πρόβλημα των όπλων διασποράς με τη συμφωνία τους να δεσμεύονται από το πρωτόκολλο της ΣΣΟ.
 • Θα δημιουργούσε ένα κακό προηγούμενο στο διεθνές δίκαιο η σύναψη ενός δεύτερου εργαλείου που θέτει χαμηλότερα πρότυπα, σε σχέση με ένα ήδη ευρέως συμφωνηθέν εργαλείο με το ίδιο θέμα και υψηλότερα πρότυπα.
 • Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κράτη μέρη της Σύμβασης πρέπει να δεχθούν το «αντικείμενο και τον σκοπό» της Σύμβασης, ακόμη και πριν από την έναρξη ισχύος της. Πολλά μέρη της ΣΟΔ είναι επίσης συμβαλλόμενα μέρη και μελλοντικά κράτη-μέλη της Σύμβασης. Αν αυτά δημιουργούσαν ένα πιο αδύναμο εργαλείο που θα επέτρεπε ορισμένα όπλα διασποράς, θα ενεργούσαν αντίθετα με το αντικείμενο και το σκοπό της Σύμβασης. Ευλόγως, η ένταξη ενός πρωτοκόλλου στη ΣΣΟ θα παραβίαζε την υποχρέωσή τους να στηρίξουν την ισχυρότερη Σύμβαση για Όπλα διασποράς.

Επιχείρημα: Ότι η διαπραγμάτευση της Σύμβασης για τα Όπλα Διασποράς (ΣΟΔ) έγινε εκτός της Σύμβασης για τα Συμβατικά Όπλα (ΣΣΟ) και άρα δεν αποτελεί «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών", όπως η ΣΣΟ.

Αντεπιχειρήματα:

 • Οι Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP), η δράση του ΟΗΕ κατά των ναρκών (UNMAS), και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία του Όσλο, η οποία δημιούργησε τη Σύμβαση.
 • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-Μουν ζήτησε την απαγόρευση των Όπλων διασποράς και εξέφρασε την υποστήριξή του στη νέα Σύμβαση στις αρχές της διαδικασίας του Όσλο και στη διάσκεψη υπογραφής.
 • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι ο θεματοφύλακας για τις υπογραφές, επικυρώσεις και προσχωρήσεις της Σύμβασης, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν άλλες ευθύνες σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις της Σύμβασης. Από την άποψη αυτή, η Σύμβαση δεν διαφέρει από την ΣΣΟ.
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.