ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου 2014, 15:55Εκτύπωση


Είστε υποψήφιος/α στις ευρωπαϊκές εκλογές;
Δεσμευτείτε για να προστατεύσετε τους ανθρώπους πάνω από τα σύνορα

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ ), καθώς και στα σύνορα της, οι πολιτικές και οι πρακτικές ελέγχου της μετανάστευσης συνεχίζουν να εκθέτουν τους μετανάστες , τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο σε κίνδυνο . Οι σημαντικές απώλειες ζωών κατά τα τελευταία χρόνια και η εκτεταμένη κράτηση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο είναι μια απόδειξη της αποτυχίας των ευρωπαϊκών μεταναστευτικών πολιτικών.
Ως συν – νομοθέτης των περισσότερων θεσμών για τη μετανάστευση, και ως «φύλακας» των θεσμικών οργάνων της ΕΕ , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα καίριο ρόλο να διαδραματίσει για την εξασφάλιση του δημοσίου ελέγχου στις πολιτικές και τις πρακτικές ασύλου για το ασύλου και για τη μετανάστευση, καθώς και την υποχρέωση λογοδοσίας για τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειές τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Θέλω να γίνω μέλος ενός κοινοβουλίου που βάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο της πολιτικής και της πρακτικής της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση: ένα κοινοβούλιο που αναπτύσσει μια δυναμική και προστατευτική απάντηση στις προκλήσεις της μετανάστευσης, διασφαλίζει ότι η ΕΕ σέβεται και προστατεύει πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών , των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο , με σεβασμό προς το φύλο , την ταυτότητα φύλου, την ηλικία και την διαφορετικότητα τους.
Αν εκλεγώ στις Ευρωπαϊκές εκλογές του 2014:
1 .Θα  πάρω προληπτικά μέτρα ώστε να συνεργαστώ πιο  στενά  με την κοινωνία των πολιτών και εμπλέξω τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση, μέσω της προώθησης της συμμετοχής τους στην εκλογική μου περιφέρεια και στις συζητήσεις και ακροάσεις της ΕΕ, φέρνοντας τις φωνές τους στο κοινοβούλιο, ενδυναμώνοντάς τους ώστε να αντιλαμβάνονται τα δικαιώματά τους  και να μιλούν ανοιχτά για τη θετική συμβολή που φέρνουν στην Ευρώπη .
2. Θα  προωθήσω μια ορθολογική συζήτηση για το άσυλο και τη μετανάστευση , βασιζόμενη  σε γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία. Θα υποστηρίξω και θα αναπτύξω την εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη  και τους πόρους για τη συλλογή και την ευρεία κατανομή των αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με αυτά τα θέματα καθώς και τη χρήση τους στη χάραξη πολιτικής. Θα χρησιμοποιήσω αυτά τα στοιχεία για να αντικρούσω κάθε ρατσιστικό ή ξενοφοβικό λόγο και κάθε έκφραση που ποινικοποιεί τους ανθρώπους που περνούν τα σύνορα. Θα χρησιμοποιήσω και θα προωθήσω τις λέξεις «παράτυπος μετανάστης» και «παράτυπη μετανάστευση».
3. Θα κάνω έκκληση για ολοκληρωμένες, διαφανείς και ανεξάρτητες έρευνες με βάση τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του ελέγχου των συνόρων, και στις περιπτώσεις βίας με κίνητρο το μίσος  και διακρίσεων εις βάρος των μεταναστών και των εθνοτικών μειονοτήτων .
4 .Θα  προωθήσω την ουσιαστική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διεθνείς συμφωνίες για την μετανάστευση, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στο Κοινοβούλιο με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( άρθρο 218 ), και θα διασφαλίσω ότι οι συμφωνίες αυτές είναι διαφανείς  και περιλαμβάνουν την επαρκή προστασία και τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.
5.Θα μιλήσω κατά  της συστηματικής πρακτικής κράτησης των μεταναστών ως εργαλείο διαχείρισης της μετανάστευσης, θα  προωθήσω ουσιαστικές εναλλακτικές της κράτηση και θα εργαστώ για την εξάλειψη της κράτησης των παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων, αποκλειστικά για μεταναστευτικούς σκοπούς .
6 .Θα  υποστηρίξω την  δημιουργία ασφαλών διαδρομών προς την Ευρώπη για τους πρόσφυγες , μέσω της ουσιαστικής  επανεγκατάστασης,  με προγράμματα ανθρωπιστικής εισδοχής και διευκόλυνσης της οικογενειακής επανένωσης .
7 . Θα θέσω  κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση χρηματοδότησης ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματική διοίκηση και η υποχρέωση της λογοδοσίας σχετικά με τους χρηματικούς πόρους που αφορούν το άσυλο και τη μετανάστευση. Στην  χρηματοδότηση θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην εξασφάλιση της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κανόνων προστασίας των μεταναστών , των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ και στις  τρίτες χώρες , εξασφαλίζοντας τη συνοχή της εσωτερικά και εξωτερικά .
8. Θα προωθήσω αυτή την προσέγγιση με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στα εθνικά κοινοβούλια όσο και σε εθνικό επίπεδο, ιδίως παίρνοντας πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία σέβεται και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.
Υπογράψτε εδώ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.