ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Tαυτότητα

Η ιστοσελίδα www.amnesty.gr (στο εξής «ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το Σωματείο με την επωνυμία «Διεθνής Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα» (στο εξής χάριν συντομίας «Διεθνής Αμνηστία»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σίνα, αρ. 30, με Α.Φ.Μ. 090123334/ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας athens@amnesty.org.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης +30 210.36.00.628. Το Σωματείο με την επωνυμία «Διεθνής Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα» ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της. Στις περιπτώσεις, δε, που μέσω της ιστοσελίδας της Διεθνούς Αμνηστίας μεταφέρεστε σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων που θα επεξεργαστούν ξεχωριστά τα προσωπικά σας δεδομένα ως αυτοτελείς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πολιτική Απορρήτου

 

Γενικά

Για τη Διεθνή Αμνηστία, η προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα έχει κεντρική σημασία. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα και σε κάθε περίπτωση να τα επεξεργαζόμαστε στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η συνολική λειτουργία του σωματείου μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής “Κανονισμός”).

Η Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας περιγράφει τη μέθοδο με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία για την περιήγησή σας προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για εσάς. Στις αμέσως επόμενες γραμμές μπορείτε να πληροφορηθείτε το σύνολο των δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εσείς μας δίνετε εκούσια, χρησιμοποιούνται από τη Διεθνή Αμνηστία προκειμένου να έχετε άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί μας, να σας παρέχουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που μας απευθύνετε σχετικά με τις δραστηριότητές μας, να μπορείτε να στηρίζετε τις εκστρατείες μας και να συμμετέχετε στις δράσεις μας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας, εφόσον μας δώσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας, έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητά της και να κάνουν πιο εύκολη τη χρήση της.

Συγκέντρωση και σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η ιστοσελίδα μας είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε οι χρήστες/τριες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να είναι απαραίτητο να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητάμε από τους χρήστες/τριες να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που το επιθυμούν και όταν συντρέχει συγκεκριμένος σκοπός επεξεργασίας.

Τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα και αφορούν τους επίσης αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας:

α/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) που ο χρήστης/τρια συμπληρώνει στη φόρμα υπογραφής εκκλήσεων με σκοπό να υποστηρίξει επώνυμα μια από τις δημόσιες εκκλήσεις που έχουν σκοπό να ασκήσουν πίεση για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

β/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, Τ.Κ., χώρα) που ο χρήστης/τρια συμπληρώνει ως υποστηρικτής με σκοπό την παροχή οικονομικής στήριξης στη Διεθνή Αμνηστία και τις δράσεις της μέσα από τους προσφερόμενους στην ιστοσελίδα τρόπους (online δωρεά, crowdfunding, άλλου τύπου δωρεές). Τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν από τη Διεθνή Αμνηστία για την καταχώρηση και αξιοποίηση της δωρεάς σας, ενώ στις περιπτώσεις που η καταβολή του ποσού που επιθυμείτε να εισφέρετε γίνεται μέσω τράπεζας, η αντίστοιχη τράπεζα θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας ως αυτοτελής Υπεύθυνος Επεξεργασίας,

γ/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., χώρα, ημερομηνία γέννησης) που ο χρήστης/τρια συμπληρώνει με σκοπό να γίνει μέλος του σωματείου της Διεθνούς Αμνηστίας και να δύναται να ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους. Η ημερομηνία γέννησης ζητείται για τον επιπρόσθετο λόγο πως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχετε συμπληρώσει τα 18 έτη, ώστε να μπορείτε νόμιμα να γίνετε μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας,

δ/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, πόλη διαμονής, τηλέφωνο, επάγγελμα / ιδιότητα, γνώσεις) που εισφέρει όποιος/α επιθυμεί να ενεργοποιηθεί ως ακτιβιστής και να γίνει μέλος ομάδας ή να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τη Διεθνή Αμνηστία,

ε/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, Τ.Κ., χώρα) που ο χρήστης/τρια συμπληρώνει προκειμένου να πραγματοποιήσει αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος,

στ/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, που συμπληρώνονται προκειμένου κάποιος/α να εγγραφεί στη λίστα παραληπτών newsletter και να ενημερώνεται για τις δράσεις μας,

ζ/ δεδομένα που αποστέλλονται μέσω βιογραφικού σημειώματος με σκοπό την πρακτική άσκηση στη Διεθνή Αμνηστία,

η/δεδομένα που συλλέγονται μέσω των διαφορετικών ειδών cookies (βασικά, session cookies & analytics) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα με σκοπό τη βασική χρήση της, τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης και της χρηστικότητάς της.

 

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τη Διεθνή Αμνηστία αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε την τροποποίηση ή την πλήρη διαγραφή των δεδομένων που έχετε προσκομίσει είτε με απευθείας αποστολή email στη διεύθυνση athens@amnesty.org.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας στο +30 210.36.00.628 ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα απεγγραφής όταν αυτή παρέχεται στις αντίστοιχες φόρμες της ιστοσελίδας.

Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε νόμιμο λόγο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Βάσει και των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας, δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στην περίπτωση που συντρέχει αντίστοιχος νόμιμος λόγος, απέχοντας από κάθε περαιτέρω μη αναγκαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α/ όταν έχετε δώσει αντίστοιχη ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή, με πλήρη επίγνωση και δια θετικής ενέργειας συγκατάθεση για κάθε επιμέρους σκοπό επεξεργασίας,

β/ όταν απαιτείται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης συμβατικής σχέσης, π.χ. αγορά προϊόντος,

γ/ στην περίπτωση που υφίσταται αντίστοιχη νόμιμη υποχρέωση ή λόγος δημοσίου συμφέροντος,

δ/ όταν υφίσταται έννομο συμφέρον της Διεθνούς Αμνηστίας, όπως σε περιπτώσεις πρόληψης απάτης, διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών του συστήματος τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε κ.λπ.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που έχετε προσκομίσει διατηρούνται από τη Διεθνή Αμνηστία για όσο χρόνο διαρκεί η ιδιότητα του μέλους ή ακτιβιστή ή υποστηρικτή των δράσεών μας ή για όσο διάστημα έχετε επιλέξει να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας και μέχρι να ανακαλέσετε την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας. Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά την άρση της ιδιότητας του μέλους/ ακτιβιστή ή μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένης σύμβασης (π.χ. πώληση μέσω του eshop), εφόσον υφίσταται αντίστοιχη νομική υποχρέωση ή σπουδαίο έννομο συμφέρον.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας

Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο της πλήρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε εξασφαλίσει ότι όσοι και όσες εργάζονται για τους σκοπούς μας, οι συντηρητές και τεχνικοί της ιστοσελίδας μας και λοιποί τρίτοι, θα παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.

Περαιτέρω, διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Διεθνούς Αμνηστίας (διαχειριστές των βάσεων δεδομένων μας/ εταιρείες τεχνικής υποστήριξης). Σε αυτή την περίπτωση, η Διεθνής Αμνηστία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και καθορίζει τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους βάσει καταγεγραμμένων εντολών και ρητής δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας, ώστε να παρέχεται σε εσάς και από τους λοιπούς εκτελούντες επεξεργασία των δεδομένων σας, το ίδιο επίπεδο προστασίας με την παρούσα Πολιτική.

Πέραν των ανωτέρω, δεν μοιραζόμαστε με κανέναν περαιτέρω τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί δια της νόμιμης οδού (όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης). Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Ανήλικοι

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας και ειδικά για να παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα προς επεξεργασία, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 16 έτη. Στην περίπτωση που είστε κάτω των 16 ετών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μαζί με τους γονείς σας ή μετά από τη δική τους συγκατάθεση.

Cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies, τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την ενημέρωσή σας μέσω αυτής.

α/Τι είναι τα cookies και ποια είδη χρησιμοποιούμε;

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Firefox κ.λπ.). Αυτά βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης.

Στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies: 1/ cookies που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας (session και μόνιμα cookies), 2/ Google Analytics για τη συλλογή πληροφοριών, όπως τον αριθμό επισκεπτών στον ιστότοπο και τις πιο δημοφιλείς σελίδες, την πολιτική απορρήτου των οποίων ορίζει ο τρίτος πάροχος και μπορείτε να βρείτε εδώ, 3/ facebook cookies τα οποία συλλέγουν δεδομένα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς προώθησης. Την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου του τρίτου παρόχου μπορείτε να πληροφορηθείτε εδώ.

β/ Εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies

Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τη λειτουργία των cookies. Πέραν των απαραίτητων cookies για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των λοιπών cookies που χρησιμοποιεί η ιστοελίδα μας.

Εκτός από τη συγκατάθεση σχετικά με τη χρήση cookies, την οποία σας ζητούμε να παρέχετε με την είσοδό σας στην ιστοσελίδας μας, σας ενημερώνουμε πως μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας (Chrome, Firefox κ.λπ.), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας μας. Επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε cookies διότι μας επιτρέπουν να αποφεύγουμε τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα μας, να εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο περιεχόμενο που επιθυμούν. Για να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης/ browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τους κατωτέρω συνδέσμους:

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el

Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Firefox – https://support.mozilla.org/el/kb/pws-energopoiw-th-leitoyrgia-do-not-track

Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλο browser, συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και το σκοπό χρήσης τους:

Είδος cookieΟνομασίαΠηγήΣκοπός 
συλλογή πληροφοριών _gat_UA-70629513-1google.comΧρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τους χρήστες.
εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας amnesty-donationamnesty.grΧρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τους χρήστες που έχουν αποκρύψει το slide-up της δωρεάς.
συλλογή πληροφοριών _gidgoogle.com        Χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τους χρήστες.
εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας has_jsamnesty.grΧρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει αν ο browser χρησιμοποιεί javascript.
συλλογή δεδομένων για σκοπούς προώθησης _fbcfacebook.com   Χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τους χρήστες.
συλλογή δεδομένων για σκοπούς προώθησης _fbpfacebook.comΧρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τους χρήστες.
συλλογή πληροφοριών _gagoogle.comΧρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τους χρήστες.

 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (link) και υπηρεσίες τρίτων παρόχων

Η ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας περιέχει παραπομπές σε εξωτερικούς συνδέσμους όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Youtube και Instagram) και χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων όπως το Facebook Pixel που αναφέρεται ανωτέρω. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται αυτόματα με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο στους συγκεκριμένους παρόχους, αλλά μόνον εφόσον εσείς το επιλέξετε. Πατώντας το πλαίσιο του κάθε παρόχου που βρίσκεται εντός της ιστοσελίδας μας ενεργοποιείτε την αντίστοιχη προσθήκη και τα δεδομένα σας μεταδίδονται και αποθηκεύονται στον αντίστοιχο πάροχο. Εφόσον κάνετε μια τέτοια επιλογή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα που συλλέγουν οι τρίτοι πάροχοι και αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, τον χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων από εκείνους και το είδος της επεξεργασίας που διεξάγουν. Εφόσον ο τρίτος πάροχος χρησιμοποιεί cookies, μπορείτε να περιορίσετε την πιθανή επεξεργασία δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τον ιστότοπό μας, διαγράφοντας και απενεργοποιώντας τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης πριν εισέλθετε στο περιβάλλον του παρόχου.

Αν και η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους παρόχους δεν εξαρτάται από το εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στην εκάστοτε πλατφόρμα, στην περίπτωση που είστε παράλληλα συνδεδεμένοι εκεί, οι πληροφορίες θα συσχετισθούν άμεσα με το προφίλ σας. Ο τρίτος πάροχος ενδέχεται να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει ως προφίλ χρήσης και να τις χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετισθεί το προφίλ σας με τον τρίτο πάροχο, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδεθείτε πριν πατήσετε πάνω στην προσθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να εναντιωθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήσης επικοινωνώντας με τον εκάστοτε τρίτο πάροχο και επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων που σας προσφέρει.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Διεθνής Αμνηστία δεσμεύεται όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες/τριες της ιστοσελίδας της. Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα που μας προσκομίζετε ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε αποκάλυψη, παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση, ή απώλεια. Βοηθούν επίσης στην ταυτοποίησή σας, και την ασφαλή χρήση της ιστοσελίδας και των δυνατοτήτων της.

Σε κάθε περίπτωση, εάν παρά το υψηλότατο επίπεδο προστασίας που σας παρέχουμε, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε λάβει, θα λειτουργήσουμε άμεσα με σκοπό την άρση της παραβίασης και την τήρηση της προβλεπόμενης από τον Γενικό Κανονισμό διαδικασίας ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και των χρηστών.

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σας ενημερώνουμε πως ανά πάσα στιγμή δίνεται σε εσάς η δυνατότητα να ασκήσετε ένα από τα ακόλουθα, προβλεπόμενα βάσει του Γενικού Κανονισμού, δικαιώματα:

α/ δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχετε προσκομίσει και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να διαπιστώσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας,

β/ δικαίωμα τροποποίησης/διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων,

γ/ δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή ανάκλησης της σχετικής συγκατάθεσής σας, όταν τούτο δεν απαγορεύεται από αντίθετη νομική υποχρέωση,

δ/ δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

ε/ δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους σκοπούς επεξεργασίας,

στ/ δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων και μεταφοράς τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας athens@amnesty.org.gr. ή την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης +30 210.36.00.628.

Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, email: contact@dpa.gr

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεστε και συναινείτε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους Όρους Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με τα ανωτέρω θα πρέπει να μη συνεχίσετε με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.