ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

Είτε έχεις πέντε λεπτά να διαθέσεις, είτε περισσότερο χρόνο, υπάρχει τρόπος να κάνεις την διαφορά στον κόσμο. Μάθε για τον ακτιβισμό της Διεθνούς Αμνηστίας! Η δύναμη μας έγκειται στη συλλογική δράση. Όσο περισσότεροι και περισσότερες είμαστε, τόσο μεγαλύτερος ο αντίκτυπος της δράσης μας και η αλλαγή στις ζωές εκείνων που κινδυνεύουν.

Μπορείς να ενταχθείς σε ένα απο τα Θεματικά Δίκτυα Δράσης, τα οποία λειτουργούν στην Αθήνα και να προσφέρεις τις ιδέες και τη βοήθεια σου στις θεματικές εκστρατείες.

Βρες μια Τοπική Ομάδα κοντά σου και προώθησε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τοπική κοινωνία σου.

Πώς συμμετέχω στα Θεματικά Δίκτυα;

Τα θεματικά δίκτυα δράσης αποτελούνται από μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας που ενδιαφέρονται να εστιάσουν σε συγκεκριμένες θεματικές για τις οποίες η οργάνωση πραγματοποιεί σχετική εκστρατεία (π.χ. δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών/ριων, γυναικών και ΛΟΑΤΙ, αντιρρησιών συνείδησης κλπ ). Τα δίκτυα αυτά λειτουργούν στην Αθήνα, συγκροτούνται βάσει των προτεραιοτήτων της οργάνωσης και συντονίζονται από την συντονίστρια δράσης και ακτιβισμού.

Τι κάνουν οι τοπικές ομάδες;

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα κίνημα ανθρώπων από όλο τον κόσμο που εργάζονται για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι τοπικές ομάδες είναι η καρδιά της δράσης μας. Αποτελούν τη βάση του κινήματος και αναλαμβάνουν να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν τις τοπικές κοινωνίες. Συμμετέχοντας σε μια τοπική ομάδα θα μπορούσες να ασχοληθείς με τα εξής:

  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή σου με ακτιβιστικές δράσεις ή δρώμενα, εκδηλώσεις ή δουλειά με τα ΜΜΕ.

  • Εξεύρεση πόρων για τους σκοπούς της οργάνωσης και τη δράση της ομάδας.

  • Επικοινωνία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τοπικό Τύπο.

  • Αποστολή επιστολών προς κρατούμενους συνείδησης σε όλον τον κόσμο.

  • Αποστολή γραμμάτων πίεσης προς τις αρχές μιας χώρας (π.χ. προς υπουργεία, αστυνομικές αρχές, πρεσβείες) για απελευθέρωση κρατούμενων συνείδησης ή προστασία θυμάτων ή απόδοση δικαιοσύνης.

  • Στήριξη της Διεθνούς Αμνηστίας στις παγκόσμιες εκστρατείες.

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.