ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορείτε να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας και τους άλλους με σκοπό να αναπτύξετε τις δεξιότητες που προωθούν την ισότητα, την αξιοπρέπεια και το σεβασμό στην κοινότητά σας, στην κοινωνία και σε όλο τον κόσμο.

Η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, τα οποία μέσω συμμετοχικών διαδικασιών εστιάζουν στην καλλιέργεια μίας πολυπολιτισμικής μάθησης και ενδυνάμωσης των μειονοτήτων.

Για τη Διεθνή Αμνηστία κάτι τέτοιο αποτελεί προτεραιότητα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Όλα αυτά τα χρόνια, έχει αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη διεθνής στρατηγική, η οποία αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το όραμα ως προς την πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν είναι απλά μία διαδικασία πληροφόρησης, αλλά μέσα από την ενεργό συμμετοχή, καλλιεργεί ένα πνεύμα αλληλεγγύης, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντική σε όλες τις ηλικίες και γι’ αυτόν το λόγο έχουμε αναπτύξει προγράμματα και υλικό, τα οποία απευθύνονται από τα προσχολικά χρόνια έως την εκπαίδευση ενηλίκων.

Μέσα από την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορείτε να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας και τους άλλους, με σκοπό να αναπτύξετε δεξιότητες που προωθούν την ισότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στην κοινότητά σας. Μέσω της εξοικείωσης με έναν τρόπο διδασκαλίας προσανατολισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα, οδηγούμαστε προς τις ενέργειες εκείνες στις οποίες εμπλέκεται ένας ενεργός πολίτης. Καλλιεργείται δηλαδή μία κουλτούρα σεβασμού και ένα αίσθημα ευθύνης, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και ενθαρρύνεται η δράση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. Επίσης, δημιουργείται ένα θετικό κλίμα προς την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, την άρνηση κάθε μορφής ρατσιστικής συμπεριφοράς και διακρίσεων και την υποστήριξη της ελευθερίας από τον φόβο και την ανασφάλεια. 

Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα - γνώση και κατανόηση των κανόνων, των αρχών και των αξιών που στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και των μηχανισμών προστασίας τους.
  • Εκπαίδευση μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - εκμάθηση και διδασκαλία μέσω συμμετοχικών και δημοκρατικών μεθόδων χωρίς αποκλεισμούς, που σέβονται τα δικαιώματα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των εκπαιδευομένων.
  • Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα - ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να απολαμβάνουν και να ασκούν τα δικαιώματά τους, να σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα των άλλων.

Εγώ κι Εσύ Μαζί - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Διεθνούς Αμνηστίας για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας υλοποίησε από το 2019 το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εγώ κι Εσύ Μαζί" για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εγώ κι Εσύ Μαζί"  για την Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα στοχεύει στην ανάπτυξη της κουλτούρας του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της κατανόησης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης, καλλιεργώντας βιώσιμες στάσεις ενεργού κοινωνικής συμμετοχής με βιωματικές προσεγγίσεις, σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες, διαμορφώνοντας ένα πραγματικό δίκτυο στο πλαίσιο του σύγχρονου Ανοικτού Σχολείου.

Η οριζόντια διάχυση του προγράμματος μέσα από τη διαμόρφωση του δικτύου εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί κλειδί για την ίδια τη βιωσιμότητα του προγράμματος που δεν είναι άλλη από την δημιουργία μίας κοινωνίας πολιτών με βαθιά και πραγματική κατανόηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της δημοκρατικής και ισότιμης συνύπαρξης.

Για τη φετινή σχολική χρονιά 2020-2021 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 'Εγώ κι Εσύ Μαζί' επεκτείνεται με ειδικά διαμορφωμένο υλικό και στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους και όλες τους/τις μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους/στις εκπαιδευτικούς καθώς και στους γονείς/κηδεμόνες.

Η αίτηση συμμετοχής σχολείων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ανοιχτή και διαθέσιμη για όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μπορείτε να διαβάσετε τους όρους συμμετοχής των σχολείων και να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής εδώ: "Εγώ κι Εσύ Μαζί": Αίτηση Συμμετοχής Σχολείων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Διεθνούς Αμνηστίας για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

 

Εδώ θα βρείτε τους δύο νέους Οδηγούς για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα του προγράμματος Εγώ κι Εσύ Μαζί:

 

Πρόγραμμα "Εγώ & Εσύ Μαζί

ΔΙΑΒAΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠρόγραμμα "Εγώ & Εσύ Μαζί

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.