ΔΙΔΑΞΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διδάσκω τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σημαίνει:

* Θέτω έναν παιδαγωγικό στόχο που διαπερνά το τυπικό και άτυπο πρόγραμμα του σχολείου και αναπτύσσεται περισσότερο μέσω του πλαισίου παρά μέσω αποσπασματικών διδακτικών δράσεων. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρείται κάθε πρόγραμμα που προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη γνωστική ανάπτυξη, τη συναισθηματική ολοκλήρωση και την καλλιέργεια ικανοτήτων.

* Καλλιεργώ μια κουλτούρα, δηλαδή ύφος και ήθος στις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, οργανωτική αντίληψη της τάξης και της ομάδας, διοικητική αντίληψη του σχολείου, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.

* Αναπτύσσω μια μεθοδολογία συνεργατικής ανακάλυψης, κριτικής σκέψης και μετασχηματιστικής δύναμης.

* Αξιοποιώ υλικό που έχει συγκεντρωθεί από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συστηματική τεκμηρίωση.

* Διδάσκω οποιοδήποτε μάθημα μέσα από την πραγματική κατάσταση των ανθρώπων σήμερα σε όλον τον κόσμο. Διδάσκω σημαντικές έννοιες όπως ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία σκέψης και έκφρασης, αδιαιρετότητα και αλληλεξάρτηση των δικαιωμάτων, θετική και αρνητική προκατάληψη, προσβασιμότητα, ενδυνάμωση, παγκόσμια κοινότητα και ανθρωπιστικό ή διεθνές δίκαιο.

Παρακάτω θα βρείτε εξειδικευμένο υλικό της Διεθνούς Αμνηστίας πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να εντάξετε την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο ή την κοινότητά σας.

Webinars
Δωρεάν Διαδυκτιακά Μαθήματα από τη Διεθνή Αμνηστία

ΔΙΑΒAΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑWebinars

Εκπαιδευτικό Υλικό

ΔΙΑΒAΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕκπαιδευτικό Υλικό

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.