ΑΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΑΣΤΕ

ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Το σημαντικότερο ποσοστό των εσόδων μας προέρχεται από μεμονωμένα άτομα, είτε με την μορφή των δωρεών των υποστηρικτών/ριών και των μελών, είτε με την μορφή των συνδρομών των μελών.

Παράλληλα σημαντικό ποσοστό των εσόδων μας απορρέει από δράσεις ανεύρεσης πόρων που διοργανώνει το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας (συναυλίες, καλλιτεχνικά events, συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα κ.ο.κ.). Τέλος ένα μικρότερο ποσοστό των εσόδων μας αντλείται από δωρεές οργανισμών και ιδρυμάτων και έπειτα από ενδελεχή έλεγχο των πεπραγμένων τους και της αξιοπιστίας τους, ώστε σε καμία περίπτωση να μην αμφισβητείται η αμεροληψία, η φήμη και η διαφάνεια των πόρων της οργάνωσής μας.

Η διαδικασία του λεγόμενου “ethical screening” γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με τη Διεθνή Γραμματεία της Διεθνούς Αμνηστίας και με βάση τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί για αυτές τις διαδικασίες. Δεν ζητάμε, ούτε δεχόμαστε χρήματα για την έρευνα και τις εκστρατείες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα από κυβερνήσεις και διακυβερνητικούς οργανισμούς (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες κ.ο.κ.) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της Διεθνούς Αμνηστίας.

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς της Διεθνούς Αμνηστίας, η μόνη εξαίρεση για κυβερνητική ή διακυβερνητική χρηματοδότηση αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα ανθρώπινα δικαιώματα της Διεθνούς Αμνηστίας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα έσοδα και τα έξοδα ανά κατηγορία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2018 και το 2019.

Έσοδα - Έξοδα 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 2018, στα έσοδα απο δωρεές απο οργανισμούς και ιδρύματα συμπεριλαμβάνονται 20.000 ευρώ χορηγία της Εθνικής Τράπεζα για τη συναυλία που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής για την οικονομική ενίσχυση του Εκπαιδευτικού προγράμματος της Διεθνούς Αμνηστίας στα σχολεία, 10.000 ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ και 4.000 ευρώ από την Alpha Bank για την ενίσχυση του προγράμματος αυτού.

Το 2019 στα έσοδα απο δωρέες από οργανισμούς και ιδρύματα που αντιστοιχουν σε 12.000 ευρώ αναφερονται σε δωρεά από τη Βουλή των Ελλήνων για την ενισχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Διεθνούς Αμνηστίας στα σχολεία.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.