ΑΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΑΣΤΕ

ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Το σημαντικότερο ποσοστό των εσόδων μας προέρχεται από μεμονωμένα άτομα, είτε με την μορφή των δωρεών των υποστηρικτών/ριών και των μελών, είτε με την μορφή των συνδρομών των μελών.

Παράλληλα σημαντικό ποσοστό των εσόδων μας απορρέει από δράσεις ανεύρεσης πόρων που διοργανώνει το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας (συναυλίες, καλλιτεχνικά events, συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα κ.ο.κ.). Τέλος ένα μικρότερο ποσοστό των εσόδων μας αντλείται από δωρεές οργανισμών και ιδρυμάτων και έπειτα από ενδελεχή έλεγχο των πεπραγμένων τους και της αξιοπιστίας τους, ώστε σε καμία περίπτωση να μην αμφισβητείται η αμεροληψία, η φήμη και η διαφάνεια των πόρων της οργάνωσής μας.

Η διαδικασία του λεγόμενου “ethical screening” γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με τη Διεθνή Γραμματεία της Διεθνούς Αμνηστίας και με βάση τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί για αυτές τις διαδικασίες. Δεν ζητάμε, ούτε δεχόμαστε χρήματα για την έρευνα και τις εκστρατείες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα από κυβερνήσεις και διακυβερνητικούς οργανισμούς (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες κ.ο.κ.) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της Διεθνούς Αμνηστίας.

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς της Διεθνούς Αμνηστίας, η μόνη εξαίρεση για κυβερνητική ή διακυβερνητική χρηματοδότηση αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα ανθρώπινα δικαιώματα της Διεθνούς Αμνηστίας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πηγές εσόδων του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας για τα έτη 2022 και 2023.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022 ΕΔΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ 2022 ΕΔΩ

FINANCIAL STATEMENTS  2022 HERE

AUDITOR’S REPORT 2022 HERE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023 ΕΔΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ 2023 ΕΔΩ

FINANCIAL STATEMENTS  2023 HERE

AUDITOR’S REPORT 2023 HERE

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.