Η Διεθνής Αμνηστία γίνεται πιο αποτελεσματική μέσω της επαφής με τους θεσμικούς φορείς για την προώθηση των αιτημάτων και την επίτευξη των στόχων της.

Η Διεθνής Αμνηστία ξεκινά καθορίζοντας ποιες ενέργειες είναι πιο πιθανό να έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Για να σταματήσουν οι παραβιάσεις, δεν αρκεί μόνο η κινητοποίηση των μελών αλλά απαιτείται να εφαρμοστούν οι κατάλληλες πολιτικές από τους κρατικούς φορείς. Σε αυτό ακριβώς στοχεύει η θεσμική πίεση.

Πίεση για αλλαγή: Αρχές και μέθοδοι

Πίεση είναι ένα αίτημα με κατάλληλο αποδέκτη

Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνει εκκλήσεις σε διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις και φορείς, που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό ή και τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πίεση είναι ένα επίμονο αίτημα

Οι εκκλήσεις επαναλαμβάνονται μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα, π.χ. η βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων στις φυλακές.

Πίεση είναι ένα αίτημα που πολλαπλασιάζεται

Μια έκκληση προς έναν κυβερνητικό αξιωματούχο γίνεται πιο αποτελεσματική όταν ακολουθείται από χιλιάδες επιστολές διαμαρτυρίας.

Πίεση είναι ένα τεκμηριωμένο αίτημα με σαφή στόχο

Η Διεθνής Αμνηστία στηρίζει τη δράση της σε ακριβή στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη παραβιάσεων, και ζητά από τις αρχές τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τον τερματισμό τους.

Πίεση είναι ένα δημόσιο αίτημα

Δημοσιοποιούμε τα γεγονότα, προκειμένου να ασκηθεί πίεση από την κοινή γνώμη και να αναγκαστούν να λογοδοτήσουν όσοι διαπράττουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πίεση είναι ένα αμερόληπτο αίτημα.

Η ανεξάρτητη έρευνα, οι εκθέσεις και οι εκστρατείες στηρίζονται αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση και τις δωρεές των μελών. Η Διεθνής Αμνηστία δεν χρηματοδοτείται από κυβερνήσεις και δεν υποστηρίζει κανένα πολιτικό ή οικονομικό σύστημα και καμία θρησκεία.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.