Μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορείτε να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας και τους άλλους με σκοπό να αναπτύξετε τις δεξιότητες που προωθούν την ισότητα, την αξιοπρέπεια και το σεβασμό στην κοινότητά σας, στην κοινωνία και σε όλο τον κόσμο.

Η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, τα οποία μέσω συμμετοχικών διαδικασιών εστιάζουν στην καλλιέργεια μίας πολυπολιτισμικής μάθησης και ενδυνάμωσης των μειονοτήτων.

Για τη Διεθνή Αμνηστία κάτι τέτοιο αποτελεί προτεραιότητα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Όλα αυτά τα χρόνια, έχει αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη διεθνής στρατηγική, η οποία αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το όραμα ως προς την πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν είναι απλά μία διαδικασία πληροφόρησης, αλλά μέσα από την ενεργό συμμετοχή, καλλιεργεί ένα πνεύμα αλληλεγγύης, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντική σε όλες τις ηλικίες και γι’ αυτόν το λόγο έχουμε αναπτύξει προγράμματα και υλικό, τα οποία απευθύνονται από τα προσχολικά χρόνια έως την εκπαίδευση ενηλίκων.

Μέσα από την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορείτε να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας και τους άλλους, με σκοπό να αναπτύξετε δεξιότητες που προωθούν την ισότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στην κοινότητά σας. Μέσω της εξοικείωσης με έναν τρόπο διδασκαλίας προσανατολισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα, οδηγούμαστε προς τις ενέργειες εκείνες στις οποίες εμπλέκεται ένας ενεργός πολίτης. Καλλιεργείται δηλαδή μία κουλτούρα σεβασμού και ένα αίσθημα ευθύνης, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και ενθαρρύνεται η δράση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. Επίσης, δημιουργείται ένα θετικό κλίμα προς την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, την άρνηση κάθε μορφής ρατσιστικής συμπεριφοράς και διακρίσεων και την υποστήριξη της ελευθερίας από τον φόβο και την ανασφάλεια. 

Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα - γνώση και κατανόηση των κανόνων, των αρχών και των αξιών που στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και των μηχανισμών προστασίας τους.
  • Εκπαίδευση μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - εκμάθηση και διδασκαλία μέσω συμμετοχικών και δημοκρατικών μεθόδων χωρίς αποκλεισμούς, που σέβονται τα δικαιώματα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των εκπαιδευομένων.
  • Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα - ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να απολαμβάνουν και να ασκούν τα δικαιώματά τους, να σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα των άλλων.

 

Δίδαξε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΔΙΑΒAΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔίδαξε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Βασιζόμαστε σε άτομα σαν εσένα. Δεν δεχόμαστε χρηματοδοτήσεις από κυβερνήσεις και διεθνείς διακρατικούς φορείς.