Μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορείτε να ενδυναμώσετε τον εαυτό σας και τους άλλους με σκοπό να αναπτύξετε τις δεξιότητες που προωθούν την ισότητα, την αξιοπρέπεια και το σεβασμό στην κοινότητά σας, στην κοινωνία και σε όλο τον κόσμο.

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντική σε όλες τις ηλικίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αναπτύξει προγράμματα που απευθύνονται από τα πρώτα προσχολικά χρόνια έως την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί για τη Διεθνή Αμνηστία – ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 – μια συνειδητή, συμμετοχική πρακτική, η οποία έχει ως στόχο να ενδυναμώσει άτομα, ομάδες και κοινότητες, μέσω της προώθησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που συνάδουν με τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όλα αυτά τα χρόνια, έχει αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη διεθνής στρατηγική για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το όραμα ως προς την πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Διεθνής Αμνηστία ορίζει την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μια σκόπιμη, συμμετοχική πρακτική που στοχεύει στην ενδυνάμωση ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων, ενισχύοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που συνάδουν με τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ως μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαδικασία, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιδιώκει να αναπτύξει και να ενσωματώσει τις γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαστάσεις των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στόχος της είναι να οικοδομήσει μια κουλτούρα σεβασμού και να ενθαρρύνει τη δράση για την προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους.

 Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα - γνώση και κατανόηση των κανόνων, των αρχών και των αξιών που στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και των μηχανισμών προστασίας τους.
  • Εκπαίδευση μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - εκμάθηση και διδασκαλία μέσω συμμετοχικών και δημοκρατικών μεθόδων χωρίς αποκλεισμούς, που σέβονται τα δικαιώματα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των εκπαιδευομένων.
  • Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα - ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να απολαμβάνουν και να ασκούν τα δικαιώματά τους και να σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα των άλλων.

Τα προγράμματα νέων, φοιτητικών και μαθητικών ομάδων και δικτύων των τμημάτων της Διεθνούς Αμνηστίας είναι από τα πιο δυναμικά και ζωντανά κομμάτια της οργάνωσης. Μέσα από αυτά τα δίκτυα, η Διεθνής Αμνηστία επιδιώκει να συνεχίζεται στο μέλλον ο αγώνας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Δίδαξε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΔΙΑΒAΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔίδαξε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Βασιζόμαστε σε άτομα σαν εσένα. Δεν δεχόμαστε χρηματοδοτήσεις από κυβερνήσεις και διεθνείς διακρατικούς φορείς.