ΕΛΛΑΔΑ: Η ΛΕΞΗ “ΑΣΥΛΟ” ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

Δημοσιεύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2011, 18:00Εκτύπωση
Η έκκληση έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε όλους όσοι υπέγραψαν.

«Κρατούμαι σε αυτό το απαίσιο μέρος ήδη για πολλές εβδομάδες και δεν μου εξηγούν τι πρόκειται να μου συμβεί. Η σύζυγος μου γέννησε λίγους μήνες πριν και ακόμα δεν έχω δει το παιδί μου. Δεν ξέρω εάν θα τα καταφέρω»

Μ. ένας Μαροκινός κρατούμενος στο Κέντρο Κράτησης Φυλακίου, Μάιος 2011.

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες στα νότια σύνορα της Ευρώπης, έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλα και μικτά κύματα παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. καθώς και άλλες χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα Δουβλίνο ΙΙ, έχουν συμβάλλει στην επιδείνωση της κατάστασης, επιμένοντας να επιστρέφουν αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Παρόλο που τα συμμετέχοντα κράτη στο Κανονισμό του Δουβλίνου έχουν παύσει όλες τις επιστροφές στην Ελλάδα, η κατάσταση αυτή δεν απαλλάσσει την Ελλάδα από τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από το διεθνές και περιφερειακό δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τους αιτούντες άσυλο και τους παράτυπους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, οι οποίοι συνεχίζουν να κρατούνται συστηματικά σε επαχθείς συνθήκες, οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, ισοδυναμούν με απάνθρωπη μεταχείριση.

Τον Ιανουάριο του 2011, κάτω από διεθνείς πιέσεις, η Ελληνική κυβέρνηση, εισήγαγε νέα νομοθεσία για το άσυλο. Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει τις διατάξεις για την ίδρυση της νέας αρχής χορήγησης ασύλου, αλλά θεωρεί ότι η εφαρμογή θα φανεί στην πράξη, καθώς και ότι απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να επιτευχθεί ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα ασύλου.

Η Ελληνική κυβέρνηση οφείλει να τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών και να σταματήσει να τους μεταχειρίζεται σαν εγκληματίες.

ΑΝΑΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΑ:

α) Αναλάβουν άμεση δράση ώστε τα κέντρα κράτησης να εναρμονιστούν με τα διεθνή πρότυπα, ενώ οι ανήλικοι και οι λοιπές ευάλωτες ομάδες δεν πρέπει να κρατούνται σε καμία περίπτωση, αλλά να φιλοξενούνται σε κατάλληλα κέντρα υποδοχής.

β) Διασφαλίσουν ότι η κράτηση των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών αποτελεί έσχατο μέτρο και εφαρμόζεται κατόπιν αξιολόγησης ανά περίπτωση και σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.