ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΜΑΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Δικαίωμα στην Αντίρρηση Συνείδησης
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012Δικαίωμα στην Αντίρρηση Συνείδησης
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Παγκόσμιος Μαραθώνιος Γραμμάτων 2014
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012Παγκόσμιος Μαραθώνιος Γραμμάτων 2014
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Προστασία των ανθρώπων σε κίνηση
4 ΜΑΙΟΥ 2012Προστασία των ανθρώπων σε κίνηση
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Τερματισμός των αναγκαστικών εξώσεων σε Ρομά
3 ΜΑΙΟΥ 2012Τερματισμός των αναγκαστικών εξώσεων σε Ρομά
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Καταργήστε τη Θανατική Ποινή
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011Καταργήστε τη Θανατική Ποινή
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Όχι στα όπλα για παραβιάσεις
4 ΜΑΙΟΥ 2009Όχι στα όπλα για παραβιάσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Βασιζόμαστε σε άτομα σαν εσένα. Δεν δεχόμαστε χρηματοδοτήσεις από κυβερνήσεις και διεθνείς διακρατικούς φορείς.