ΟΧΙ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου 2009, 12:33Εκτύπωση

Όχι στα όπλα για θηριωδίες ή παραβιάσεις!

Τα εγκλήματα πολέμου, οι παράνομες δολοφονίες, τα βασανιστήρια και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο έχουν διαπραχθεί μέσω της χρήσης ενός ευρύ φάσματος όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας. Αυτά συνήθως προσφέρονται απεριορίστως στους δράστες, ενθαρρύνοντας και παρατείνοντας την παράνομη βία.

Ως αποτέλεσμα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί, βιαστεί και αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η παγκόσμια κοινότητα δεν διαθέτει καμία συνθήκη που διασφαλίζει τον αυστηρό έλεγχο του διεθνούς εμπορίου συμβατικών όπλων, ενώ οι κυβερνήσεις χορηγούν άδειες για ανεύθυνες ροές όπλων, που τροφοδοτούν θηριωδίες και παραβιάσεις.

Τα κράτη οφείλουν να μην επιτρέπουν πλέον τις ανεύθυνες μεταβιβάσεις όπλων και να καταστούν υπόλογοι ενώπιον της διεθνούς κοινότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο από τη δεκαετία του 1990 η Διεθνής Αμνηστία πραγματοποιεί εκστρατεία για την υπογραφή μιας παγκόσμιας συνθήκης που θα θεσπίζει κανόνες για την αυστηρή ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου όπλων.

Τώρα, μια διεθνής Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων μπορεί επιτέλους να γίνει πραγματικότητα. Με ορόσημο τον Ιούλιο του 2012, όλες οι κυβερνήσεις θα διαπραγματευθούν το κείμενο της συνθήκης στα Ηνωμένα Έθνη. Η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο να περιλαμβάνει η νέα συνθήκη:

  • Ισχυρούς κανόνες που θα προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, προλαμβάνοντας τη μεταβίβαση όπλων σε εκείνους που κατά πάσα πιθανότητα θα τα χρησιμοποιήσουν για να παραβιάσουν σοβαρά τα δικαιώματα αυτά.
  • Μία λίστα ελέγχου που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους τύπους όπλων, πυρομαχικών και άλλου οπλισμού.
  • Σαφείς κανόνες για την εφαρμογή και παρακολούθηση της Συνθήκης, μέσω της υποβολής περιοδικών εκθέσεων για την εξασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων.

Μερικά ακόμα σημαντικά στοιχεία για τη νέα Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων (ΣΕΟ):

  • Η ΣΕΟ δεν έχει σκοπό να απαγορεύσει  τα «απάνθρωπα» όπλα, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ένας «Χάρτης Κυρώσεων».
  • Η ΣΕΟ δεν ρυθμίζει μόνο το διεθνές εμπόριο: αφορά επίσης και όλες τις διεθνείς μεταφορές που δεν υπόκεινται στη στενή έννοια του εμπορίου, για αυτό και αποβλέπει στη ρύθμιση της υπευθυνότητας των κρατών.
  • Η ΣΕΟ δεν αποτελεί πανάκεια για όλα τα προβλήματα που συνδέονται με τα συμβατικά όλα: θα αποτελέσει όμως την πρώτη συνθήκη που θα θέσει κοινά πρότυπα και ελάχιστες υποχρεώσεις των κρατών να ελέγχουν το εμπόριο και λοιπές διεθνείς μεταφορές αυτών των όπλων.
  • Η αποτελεσματικότητα της ΣΕΟ δεν εξαρτάται μόνο από το πεδίο και τους μηχανισμούς εφαρμογής της: είναι εξαιρετικά κρίσιμο να συμπεριλάβει κανόνες που θα περιορίζουν τη χρήση όπλων όπου αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Το μήνυμά μας είναι σαφές: Οι προμήθειες και οι μεταφορές των όπλων μεταξύ των χωρών πρέπει να σταματούν, όταν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος τα όπλα αυτά να οδηγήσουν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή να τις διευκολύνουν.

Όχι άλλα όπλα για θηριωδίες ή παραβιάσεις!

 

 

Η ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ. Σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου!

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.